diumenge, 6 de desembre de 2015

Disseny i creació de materials educatiusResultado de imagen de TICA l’hora de crear i dissenyar materials educatius, s’han de tenir en compte diferents factors per tal de què siguin eficaços i útils.

- L’estil d’aprenentatge de l’alumnat. Cal treballar sobre els quatre models per tal d’incloure a totes les tipologies d’alumnes:
 •          Doer: aprèn mitjançant la pràctica.
 •          Feeler: aprèn mitjançant els sentiments, es basa en allò que sent. Necessita estar motivat. 
 •        Thinker: aprèn mitjançant la lògica i el raonament. Es basa en l’anàlisi de les coses, en               aprofundir en el perquè.
 •         Observer: aprèn a través d'imatges, vídeos, etc.
 - 5 factors claus que s'han de tenir clars:
 •      Què? 
 •      On? 
 •      Quan?
 •      Quin? 
 •      Com?
- Saber quins aprenentatges volem que assoleixin els i les alumnes amb el material que dissenyem, la   finalitat.

- Abans de donar-lo als alumnes, hem d'haver-lo provat per tal de saber com funciona.

- Cal buscar el recurs adequat segons què vulguem treballar.

- Revisar els materials: buscar recursos, tutorials, etc. per saber-ne més.

- Quin mètode faré servir per a què l'aprenentatge sigui significatiu pels alumnes.

- La logística. Tenir en compte els recursos dels quals disposem per fer servir un recurs o una altre.

- 7 parts essencials per dissenyar el recurs:
 •      Tenir una idea global sobre el que volem treballar, és a dir, un objectiu general.
 •      Saber quins objectius específics i operatius vull aconseguir.
 •      Definir com ho volem treballar, és a dir, quina metodologia utilitzarem. Molt relacionat amb      els models d'aprenentatge de cada alumne.
 •     Quins recursos farem servir tenint en compte la disponibilitat i la logística.
 •     Fer activitats d'aprenentatge-avaluació. Cal que les activitats tinguin un feedback ràpid (que     surtin aplaudiments si l'alumne ho fa bé i una creu vermella si ho fa malament). S'han de            deixar diversos intents per evitar frustracions.
 •     Avaluació del procés i autoavaluació.


OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (OER)   /   RECURSOS EDUCATIUS OBERTS (REO):

Característiques d'un OER:
 • Aspectes tecnològics: Ús de programari lliure
 • Aspectes metodològics: Disseny del propi recurs. Amb qui, com i quan utilitzem els materials.
 • Aspectes legals: llicències Creative Commons.
Són recursos lliures. En el cas d'utilitzar-los en un ordinador, podria fer-ho des de qualsevol de les plataformes principals (Linux, Mac, Windows). No cal llicència ni pagament. Un exemple és l'OppenOffice.

Són una xarxa d'elements pensats per a l'ensenyança, l'aprenentatge i la investigació (tant per docents com per alumnat).

Cal que es puguin redissenyar i reescriure per tal d'adaptar-los a les nostres necessitats.

Aquests continguts han de tenir la llicència Creative Commons, que ens permet utilitzar-los lliurement. Per exemple, a l'hora d'agafar una imatge de Google, hem de comprovar que tingui aquest tipus de llicència. Ho podem fer clicant eines de cerca a la barra d'opcions de sota el buscador, llavors seleccionant la pestanya on hi diu drets d'ús i triant una de les opcions.

Hi ha diferents tipus de llicències Creatives Commons, segons les icones de l'etiquetatge l'autor dóna uns permisos o uns altres:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada